page view image

Medlemskap Hemnesjazz 2023

Information
event image

Klubbens navn er Hemnesjazz og har sete på Hemnesberget. Klubben ble stiftet den 26. februar 1993.

Hemnesjazz formål er å
a)  gi publikum anledning til å oppleve levende musikk,
b)  spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for i hovedsak jazzmusikk og beslektede musikkformer,
c)  legge forholdene til rette også for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer,
d)  samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

Medlemskap koster kr 200,- årlig og gir deg rabatt på kr 50,- på klubbkonserter i regi av Hemnesjazz.

Hemnesjazz er tilsluttet Norsk jazzforum.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjonsnummer: 982973880


hemnesjazz medlemsskap medlemskontingent